English
© 2010 Νομική Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση Οδηγού Επαγγελματιών

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


 www.bernitsaslaw.com
pwc

mba

ethniki_asfalistiki

twitter kathimeriniΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δημοσιεύσεις

11/01/2017
ITT, Νομική σχολή Chicago-Kent με School of American Law για Ελλάδα και Kύπρο ανακοινώνει Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (LL.M program) στην Νομική βιβλιοθήκη Αθηνών με υποτροφία στα δίδακτρα

Η Νομική σχολή Chicago-Kent με το School of American Law στην Ελλάδα

Ανακοινώνει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (LL.M program) με 100%,75%,50% Υποτροφία Διδάκτρων

Η Νομική Σχολή Chicago-Kent με έδρα τις ΗΠΑ μαζί με το School of American Law στην Ελλάδα ανακοινώνει δύο αλληλένδετα μεταξύ τους προγράμματα με σημαντική υποτροφία διδάκτρων για δικηγόρους από Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία.

Πιστοποίηση προγράμματος σε δύο εξάμηνα στην Αθήνα, Ελλάδα και ενα εξάμηνο Μεταπτυχιακού προγράμματος στη Νομική σχολή Chicago-Kent που γίνεται στο Chicago, Illinois, USA.

Η ακαδημαϊκή χρονιά στην Αθήνα ξεκινάει το Φεβρουάριο του 2017 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο 2017. Αυτό το πρόγραμμα των δύο εξαμήνων καλύπτει δέκα υποχρεωτικά μαθήματα νομικής, μόνο στα αγγλικά και πραγματοποιείται μόνο από καθηγητές του Chicago-Kent. Η διδασκαλία αφορά ένα ή δύο μαθήματα το μήνα συμπεριλαμβανομένων των σαββατοκύριακων με αναλυτικές ολοήμερες διαλέξεις απο τις 10 π.μ μέχρι τις 5μ.μ. Δέκα υποχρεωτικά μαθήματα επικεντρώνονται κυρίως στο επιχειρηματικό δίκαιο και καλύπτουν σύγχρονα νομικά θέματα όπως: Νομική Γραφή, Συναλλαγές Διεθνών Επιχειρήσεων, Διαδικτυακό Εμπόριο, Διαδικτυακό Συμβόλαια, Διαχείριση Κεφαλαίων, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας των ΗΠΑ, Συγκριτικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο των ΗΠΑ και Εισαγωγή στο Αμερικανικό Νομικό Σύστημα. Οι ακριβείς τίτλοι και το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορούν να αλλάξουν.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος των δύο εξαμήνων στην Αθήνα, οι απόφοιτοι συνεχίζουν τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση στο Chicago-Kent στο Chicago, State of Illinois, USA. Οι μονάδες ( the credits) που αποκτούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος των δύο εξαμήνων στην Αθήνα αναγνωρίζονται πλήρως από τη Νομική Σχολή του Chicago-Kent. Έτσι, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Chicago-Kent ολοκληρώνεται με την απόκτηση του μεταπτυχιακού στο “Διεθνές και Διακρατικό Δίκαιο των ΗΠΑ” σε ένα εξάμηνο (το οποίο ισούται με πέντε μήνες) αντί για μία κανονική ακαδημαϊκή χρονιά.

Με την ολοκλήρωση ενός εξαμήνου σπουδών στο Chicago-Kent, οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους για το δεύτερο εξάμηνο προς την απόκτηση του μεταπτυχιακού με πιο απαιτητικές κατευθύνσεις που περιλαμβάνουν Μεταπτυχιακό στην Ακροαματική Διαδικασία, Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο Οικονομικών Υπηρεσιών με σημαντική υποτροφία διδάκτρων -80%.


Οι υποψήφιοι που δικαιούνται να κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα:

 • Ασκούμενοι δικηγόροι, δικηγόροι του δημόσιου τομέα, δικηγόροι επιχειρήσεων, συμβολαιογράφοι και δικηγόροι από διαφορετικούς τομείς που έχουν τουλάχιστον πτυχίο Νομικής.
 • Κάποιος υποψήφιος χωρίς πτυχίο νομικής δύναται να γίνει δεκτός αν έχει πτυχίο άλλης ειδικότητας αλλά υποχρεωτικά μεταπτυχιακό στη Νομική και να είναι μέλος δικηγορικού συλλόγου της περιοχής του ή σκοπεύει να αποκτήσει μόνο την πιστοποίηση του προγράμματος των δύο εξαμήνων στο Επιχειρηματικό Δίκαιο χωρίς το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Chicago-Kent στο Chicago, State of Illinois, USA.
 • Τελειόφοιτοι φοιτητές ή πρόσφατοι απόφοιτοι με υψηλό μέσο όρο βαθμολογίας έχουν δικαίωμα αίτησης στο πρόγραμμα


Πλεονεκτήματα του προγράμματος

 • Απόκτηση ευεργετημάτων από τη μεικτή δομή του προγράμματος που ξεκινάει στην Αθήνα χωρίς να αφήσει κάποιος τη δουλειά του.
 • Προνομιακή και άμεση αποδοχή στο μεταπτυχιακό του Chicago-Kent μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των δύο εξαμήνων του School of American Law στην Αθήνα.
 • Απόκτηση μεταπτυχιακού στο “Διεθνές και Διακρατικό Δίκαιο των ΗΠΑ” στο Chicago-Kent σε ένα εξάμηνο αντί για μία ακαδημαϊκή χρονιά.
 • Σημαντικές υποτροφίες στα διδάκτρων.
 • Προσιτό σχέδιο πληρωμής κάλυψης διδάκτρων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε δυο ή περισσότερες δόσεις ενώ φοιτά στο SAL Ελλάδα & Chicago-Kent.
 • Διατηρήση έγκρισης στο μεταπτυχιακό του Chicago-Kent στα επόμενα τρία ακαδημαϊκά χρόνια.
 • Δήλωση αποποίησης TOEFL/IELTS για τους αποφοίτους του School of American Law Ελλάδος.
 • Εργασιακές ευκαιρίες εντός και εκτός πανεπιστημιακού χώρου.
 • Καλύτερη τοποθεσία στον κόσμο, όμορφη πόλη – οι κτιριακές κεντρικές εγκαταστάσεις του Chicago – Kent βρίσκονται στην καρδιά του Chicago – μία από τις κορυφαίες νομικές αγορές του κράτους.


Υποτροφίες & Δίδακτρα:

 • Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα του School of American Law στην Αθήνα είναι 5.500 ευρώ. Δύο (2) υποτροφίες διδάκτρων 50% για πιστοποίηση σπουδών στην Αθήνα για εκείνους τους φοιτητές με Μέσο Όρο Βαθμολογίας στο τέλος του πρώτου εξαμήνου (Ιούνιος 2017) 3.8 ή υψηλότερα.
 • Τα δίδακτρα για το μεταπτυχιακό στη Νομική Σχολή του Chicago – Kent είναι 10.000 αντί 44.000 δολάρια. Μία Πλήρης Κάλυψης (100%) υποτροφία διδάκτρων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νομική Σχολή του ChicagoKent στο Chicago είναι διαθέσιμη. Για να λάβει την υποτροφία, ο φοιτητής πρέπει να έχει Μέσο Όρο Βαθμολογίας τουλάχιστον 3.8 στο τέλος της ακαδημαικής χρονιάς (Δεκέμβριος 2017). Ο Πρύτανης του Chicago – Kent και ο Επικεφαλής του SAL Παγκοσμίως θα εξετάσουν τις αιτήσεις των φοιτητών που καλύπτουν την ανωτέρω προυπόθεση και θα επιλέξουν τον πιό ποιοτικό φοιτητή της τάξης του στο SAL.

Τα δίδακτρα για το δεύτερο εξάμηνο στην Νομική Σχολή του Chicago – Kent ανέρχεται στα 7.250 USD.


Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα ηλεκτρονικά έως τις 31 Ιανουαρίου 2017
:

 • Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά με πληροφόρηση υπέγγυου προσώπου
 • Αντίγραφο διαβατηρίου και / ή ταυτότητας
 • Ψηφιακό αντίγραφο διπλώματος ή Πανεπιστημιακή πρόταση για τους πτυχιούχους

Τα έγγραφα πρέπει να σταλούν στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: admission@chicagokentlaw.gr ch.sarakanidi@chicagokentlaw.gr m.meskhi@chicagokentlaw.gr k.jeladze@chicagokentlaw.gr

Εργασιακά Θέματα: Ύστερα από την ολοκλήρωση των δύο εξαμήνων οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού έχουν δικαίωμα εργασίας εκτός του πανεπιστημίου. Άδειες εργασίας απαιτούνται για την εκτός πανεπιστημίου εργασία και μπορούν να αποκτηθούν από την Αμερικανική Υπηρεσία Ιθαγένειας για πληρωτέα πρακτική εξάσκηση. Γενικά, οι φοιτητές με F-1 βίζες μπορούν να κάνουν αίτηση για 12μηνη περίοδο Προαιρετικής Πρακτικής (OPT), η οποία ξεκινάει ύστερα από την ολοκλήρωση των δύο εξαμήνων σπουδών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές με F1 status, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πτυχίο τους για πάνω από εννέα μήνες, έχουν την άδεια από την Υπηρεσία Ιθαγένειας των ΗΠΑ και τις Υπηρεσίες Μετανάστευσης (USCIS) να εργαστούν για ένα χρόνο με Επαγγελματική Κάρτα και φοιτητική βίζα ώστε να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία για να ολοκληρώσουν έτσι τις σπουδές τους.

Εξετάσεις Δικηγορικού Συλλόγου: ( Bar Exams): Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται σε όλη τη χώρα το Φεβρουάριο και τον Ιούλιο. Οι απαιτήσεις διαφέρουν σε κάθε πολιτεία με αποτέλεσμα οι φοιτητές να πρέπει να επισκεφτούν διαδικτυακά το γραφείο της πολιτείας τους για πιο ακριβείς πληροφορίες. Για πληροφορίες πάνω σε εξετάσεις και συνδέσμους επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του National Conference of Bar Examiners.

Πανεπιστήμιο: Η Νομική Σχολή Chicago – Kent είναι αναγνωρισμένη σε εθνικό επίπεδο ως η δεύτερη πιο παλιά Νομική Σχολή στην πολιτεία του Illinois. Το Chicago – Kent απέκτησε πιστοποίηση από τον Αμερικανικό δικηγορικό σύλλογο το 1936 και είναι μέλος του συλλόγου των Αμερικανικών Νομικών Σχολών από το 1951. Το 2016-2017 οι US News και World Reports έδωσαν την ακόλουθη κατάταξη στο Chicago – Kent College of Law μεταξύ των πιο απαιτητικών και δημοφιλών προγραμμάτων : 3η θέση στην Ακροαματική Διαδικασία. Σύμφωνα με τα US News και World Reports το ποσοστό απασχόλησης του αποφοίτου του Chicago – Kent ύστερα από την αποφοίτηση φτάνει το 66.2% και το 90.7% μέσα σε εννέα μήνες μετά την αποφοίτηση.

Χρήσιμες πηγές :

Chicago – Kent College of Law: www.kentlaw.iit.edu

SAL, at Chicago-Kent: http://www.kentlaw.iit.edu/sal-mediterranean

Find us on Facebook: School of American Law, Chicago-Kent College of Law

Listed by US Embassy: https://athens.usembassy.gov/us-greek-education.html

Σύντομο βίντεο πάνω στο «Τι κάνει τη Νομική Σχολή σπουδαία: Chicago – Kent» http://youtube/pku1V5UTjUQ

Facebook: School of American Law , Chicago-Kent College of Law

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:

Χριστίνα Σαρακανίδη,

Διευθύντρια Στην Ελλάδα, Επίσημος Αντιπρόσωπος

ch.sarakanidi@chicagokentlaw.gr +30 6906127707

Μέσω viber στα: +995577774030 +995577974001